Moderator med god struktur för ett gott digitalt eller fysiskt möte

I rollen som moderator eller diskussionsledare vid den debattpanel eller det möte som ni ska genomföra, verkar jag för en lugn och saklig diskussion. Arbetet tar avstamp från arrangörens målsättningar och de deltagande parterna. Arbetet ska resultera i att deltagare och publik lämnar mötet berikade med kunskap, en bra känsla i kropp och knopp samt inspel till hur arbetet kan tas vidare på det specifika området.

Digitalt upplägg är självklart möjligt.

Workshopledning för struktur och effektivitet i utvecklingsarbetet, på plats eller digitalt

I rollen som processledare vid ett kreativt möte hjälper jag er att på ett strukturerat sätt finna lösningar på era identifierade utmaningar, att tänka nytt kring er framtid, era tjänster, produkter eller koncept. Arbetet utgår från väl beprövade metoder och verktyg för en effektiv process.

I arbetet tillsammans tar jag gärna avstamp i fakta och kunskap om omvärldens påverkan, megatrender, branschspecifika trender och kundbehov. Perspektiven hållbarhet och digitalisering är ofta faktorer som inkluderas.

Mötet ska resultera i att ni har inspirerats, identifierat och prioriterat lösningar för att möta era utmaningar.

Digitalt upplägg är möjligt.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att forma kreativa och väl strukturerade möten. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.