En tydlig plan med koppling till varför organisationen finns till – en nyckel till framgång

En stabil grund med siktet inställt

I verksamheten är en tydlig idé om varför verksamheten finns till den absoluta grunden.

Utifrån verksamhetens syfte kan den långsiktiga visionen och övergripande målsättningar formuleras som ledsagare i utvecklingen framåt. I ett strukturerat arbete preciseras planen, genomförande med ansvar och tidplan konkret och uppföljningen blir ett sätt att få koll på läget och att utveckling går framåt.

Jag hjälper er att processleda samtalen som samlar ihop er vision och övergripande affärsmål och som formulerar plan och uppföljning. Den inriktning som sedan ligger till grund för prioriteringar som ska driva organisationen framåt.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Jag vill hjälpa er att utvecklas. Hör av er!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682