Vision, mål, prioriteringar och planer

En tydlig plan med koppling till vision, mål och prioriteringar – en nyckel till framgång

En stabil grund med siktet inställt

I verksamheten är en tydlig verksamhetsidé, vision och övergripande målsättningar en ledsagare i organisationens resa framåt. När visionen sedan ska bli verklighet krävs det att prioriteringar görs och aktiviteter för att målen ska nås blir tydliga för alla.

I ett strukturerat arbete blir planen verklig, genomförandet med ansvar och tidplan konkret och uppföljningen ett sätt att få koll på läget och att utveckling går framåt.

Jag hjälper er med processledning för att forma er vision, övergripande mål, prioriteringar och planer, och inte minst uppföljning och nyckeltal.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att vässa er organisations arbete framåt. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.