En tydlig plan med koppling till vision, mål och prioriteringar – en nyckel till framgång

En stabil grund med siktet inställt

I verksamheten är en tydlig verksamhetsidé, vision och övergripande målsättningar en ledsagare i utvecklingen framåt. När visionen sedan ska bli verklighet krävs det att kloka prioriteringar görs och aktiviteter för att målen ska nås blir tydliga för alla.

I ett strukturerat arbete blir planen verklig, genomförandet med ansvar och tidplan konkret och uppföljningen ett sätt att få koll på läget och att utveckling går framåt.

Jag hjälper er med processledning för att forma er vision, övergripande affärsmål, prioriteringar och planer. Jag stöttar även med systematik för att hålla fokus på era prioriteringar och att verkligen genomföra förändring med en modell för strukturerad uppföljning.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Jag vill hjälpa er att utvecklas. Hör av er!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682