Selim erbjuder tjänster som syftar till att öka kundens konkurrenskraft och lönsamhet genom att stötta med:

  • att identifiera vägar till utveckling och formulera en plan
  • att genomföra utvecklingsinitiativ
  • att kompetensutveckla och bidra till livslångt lärande
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Grän-träd-ljust-4.png

att identifiera vägar till utveckling och formulera en plan (analys och workshop)

Att förstå både nuläge och framtid hjälper till att identifiera affärsmöjligheter och utmaningar för att på bästa sätt möta sina kunders behov.

Selim erbjuder stöd i:

  • att kartlägga organisationens nuläge med analys av verksamheten, marknader, kunders upplevelse, konkurrens, trender och omvärld.
  • att identifiera innovativa idéer som utvecklar organisationen och dess erbjudande till kund.
  • att formulera vision, strategi och verksamhetsplan med SMARTA målsättningar och nyckeltal (KPI)

Resultatet blir input i kundens handlingsplaner för det strategiska och operativa arbetet i verksamheten.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Grän-träd-ljust-4.png

att genomföra utvecklingsinitiativ (kreativa möten, workshop och projektledning)

Selim stöttar er i genomförandet av utvecklingsinsatser från start till mål i ansökningsprocess för projektfinansiering och projektledning.

att kompetensutveckla och lära för livet (föreläsning)

Selim tror på livslångt lärande och energin i att lära nytt. Vi besöker er gärna för att berätta mer om:

  • Ökad konkurrenskraft med kunder, mål och medarbetare i fokus
  • Framgångsfaktorer i förändringsledning
  • Trender som formar dagens och morgondagens kundbehov