Selim Utveckling AB har hämtat inspiration från Selim Oskar Engström, född år 1899, i ett litet samhälle längs Råneälven i Norrbotten.

Selim upplevde en otrolig samhällsutveckling under närmare ett sekel, från jordbruk till industri till nästan uppkopplad på internet. Tre faser som radikalt förändrade såväl människor som organisationer.

Selim var en modig människa med en stark vilja, uthållig som få och dessutom intresserad av att möta andra människor och att prova-på-nytt. Han tog vara på utvecklingsmöjligheterna och var en katalysator i familjens entreprenörskap.

Stort mod, uthållighet, kommunikativ, med ett varmt hjärta och en offensiv inställning till att göra nytt – Selim var rustad med några av de viktigaste egenskaperna för att lyckas med utveckling.

Selim utgör rotsystemet i Selim Utveckling AB och inspirerar oss än i dag.

Selim Utveckling AB

Selim Utveckling drivs av mig Anna Engström, som brinner för att skapa ett ännu starkare Norrbotten.

Jag har en magisterexamen i företagsekonomi och femton års erfarenhet av operativt och strategiskt utvecklingsarbete inom Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och länsstyrelsen. I roller som processledare, projektledare och strateg har jag arbetat tillsammans med chefer och ledningsgrupper inför beslut om prioriteringar och satsningsområden, i utvecklingsprojekt och med planering och uppföljning av utvecklingsinitiativ.

Med kunskap och erfarenhet inom ledning och styrning, i kombination med intresse för hållbarhetsfrågor, jämställdhet och en god kommunikation vill jag vara det professionella stöd som hjälper dig som ledare att planera för och faktiskt realisera utveckling.

Anna Engström
Affärsutvecklare och entreprenör
Selim Utveckling AB

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-engström-b1197549/