Selim rustar med kunskap och insikt för utveckling av besöksnäringen

På spaning efter trender i besöksnäring år 2020

Tid: ca 1,5 timmar. Digitalt upplägg är möjligt.

Syfte: Att få med sig kunskap och inspiration till eget arbete med affärsutveckling.

Målgrupp: Besöksnäring.

Under denna dag är kunskap om trender, möjligheter och osäkerhet i omvärld och affärslandskap i fokus. Kunskapen kombineras med det vi känner till om konsumenters beteenden och behov, och är branschspecifik. Trendspaning i branschen under år 2020 och rådande Corona är en utmaning. Vi samlar oss, spanar och tittar på tänkbara scenarios.

Föreläsningen ger deltagarna möjlighet till viss reflektion med varandra under passet.

Upplägget kan även formas som en mer omfattande workshop där föreläsning i hög grad varvas med strukturerad affärsutveckling (se workshop Tänk nytt!).

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att öka kunskap, inspirera, engagera och skapa hållbar utveckling inom besöksnäringen. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.