Selim rustar med kunskap och insikt för utveckling av besöksnäringen

Tänk nytt!

Tid: heldag ca 5 timmar. Digitalt upplägg är möjligt.

Syfte: Att inspireras och att generera faktiska idéer som utvecklar verksamheten. Resultatet blir en utvecklingsplan som stöd i utvecklingen framåt.

Målgrupp: Besöksnäring

Under denna dag är kunskap om trender, möjligheter och osäkerhet i omvärld och affärslandskap i fokus. Kunskapen kombineras med det vi känner till om konsumenters beteenden och behov, och är branschspecifik.

Med den kunskapen som utgångspunkt processleder jag er i arbetet för att tänka nytt kring sättet att göra affärer och att tjäna pengar – att tänka nytt kring verksamheters marknad, erbjudanden, koncept eller själva affärsidén.

Dagen har följande innehåll:

  • Omvärldsspaning – fakta och kunskap om megatrender, branschspecifika trender och kundbehov
  • Idégenerering – Tänk nytt utifrån trendspaning och kundbehov år 2020. Vi tittar särskilt på hur digitalisering och hållbarhet kan vara vägar till affärsmöjligheter

Jag sammanställer genomfört arbete och dokumenterar er plan för utveckling.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att öka kunskap, inspirera, engagera och skapa hållbar utveckling inom besöksnäringen. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.