Hållbarhet

SELIM:s ansvar – att bidra till hållbar utveckling

Att bidra till en hållbar utveckling är allas vårat ansvar. I SELIM ska hållbarhetsperspektivet vara levande, beaktas och belysas i samarbete med kunder och leverantörer. SELIM ska sträva efter att göra medvetna val och influera leverantörer och samarbetsparter i en hållbar riktning.

SELIM kan påverka den egna verksamhetens avtryck särskilt inom följande områden:

Transporter/Drivmedel

  • Öka effektiviteten i transporterna, i användningen av drivmedel och minska körsträckan.
  • Gå från fossila drivmedel till el och de förnybara drivmedel som ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv och öka användningen av järnväg vid framförallt långväga transporter.
  • Använda cykel, kollektiva färdmedel, prioritera transportsätt med extra låga eller inga emissioner och välj dubbfritt, fordon med rätt lufttryck i däcken och låga motorljud, om möjligt för transport i tätort.

El- och energi

  • Gå från fossil energi till förnybar energi. Leverantör av fjärrvärme ska använda förnybara bränslen och spillvärme.

Avfall

  • Minska mängden avfall som genereras och öka andelen av avfallet som går till återanvändning och materialåtervinning.

Mat

  • SELIM prioriterar närproducerat och ekologiskt. Vid inköp av mat eftersträvas i första hand närproducerat efter säsong. Vid inköp av kött eftersträvas närproducerat naturbetesmarkskött. Vid inköp av fisk väljs MSC, ASC eller KRAV-­certifierad fisk.

Jämställdhet och normkritik

Grunden i SELIM är ett synsätt som baseras på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter oavsett kön, könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religion, klass och funktionalitet. Medarbetarna i SELIM ska vara medvetna om normers effekter.

Medarbetarna i SELIM ska beakta ett normkritiskt förhållningssätt, göra medvetna val och influera leverantörer och samarbetsparter särskilt inom följande områden:

  • I urvalsprocesser och formande av kriterier som efterfrågas
  • I kommunikation vid val av ord och bilder
  • I arrangemang/events avseende talartid, ersättningar och deltagare
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial