Om Selim

Selim stöttar företag och organisationer att locka skickliga medarbetare, nå nya kunder och bli intressanta för finansiärer genom att arbeta aktivt med utvecklingsfrågor.

Ett lyckosamt utvecklings- och förbättringsarbete bygger på en god förändringsledning som skapar engagemang, känns roligt och ger hela organisationen inspiration att driva utvecklingen framåt.

Jag vill bidra till att mina kunder ska bli stärkta i sin förmåga att själva leda och driva utveckling. Att som företag och organisation visa på en vilja, förmåga och ett mod att utvecklas hållbart attraherar kunskap (personal), kunder och kapital. Det här är viktigt för att bygga starkare företag och utveckla den plats vi bor på.

I samarbetet med Selim får organisationen hjälp att leda förändring, att identifiera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling. Jag bidrar med kunskap och stöd inom strategisk planering, processledning och projektledning.

Selim Utveckling AB startades hösten 2019 av mig Anna Engström, utifrån en stark drivkraft att bidra till ett rikare norr.

Jag är civilekonom med inriktning styrning och ledning. Under tjugo års tid har jag studerat och arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser och skapat goda nätverk. I samarbete med styrelser, chefer och ledningsgrupper inom stora organisationer har jag format och utvecklat styrning och ledning både ur ett finansiellt perspektiv och ett bredare verksamhetsperspektiv. I roller som projektledare och processledare har verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar varit i fokus i strategiskt och operativt arbete.

Nu är min mission att inspirera och hjälpa ledare och medarbetare i mindre organisationer att ständigt sträva efter utveckling, strukturera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling.

Samarbetet med Selim ska leda till en ökad kraft i och stolthet för den organisation man är verksam inom.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att samarbeta. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.

Anna Engström – Selim

Anna Engström
Affärsutvecklare/Verksamhetsutvecklare
Selim Utveckling AB

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-engström-b1197549/