Om Selim

Selim Utveckling AB startades hösten 2019 av mig Anna Engström, utifrån en stark drivkraft att bidra till ett rikare norr.

Jag är utbildad civilekonom från Luleå Tekniska Universitet och University of Greenwich. De senaste femton åren har jag arbetat inom styr- och ledningsprocesser vid Länsstyrelsen, Regionen och Luleå Tekniska Universitet, med stöd till chefer och ledningsgrupper inför strategiska beslut.

Nu är min mission att inspirera och hjälpa ledare och medarbetare i mindre organisationer att ständigt sträva efter utveckling, strukturera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling. Det är en viktig nyckel till ökad lönsamhet.

I affärsutvecklingsuppdrag stöttar jag organisationer med utveckling av affärsmodeller, i strategi- och målarbete, innovations- och förnyelseprocesser, hållbarhets-, kund-, trend- och omvärldsanalyser samt finansieringsprocesser.

Jag har byggt upp ett värdefullt nätverk av näringslivsfrämjande parter och en rik verktygslåda av olika metoder och verktyg för att leda processer effektivt, strukturerat och även digitalt. I mina uppdrag är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet en viktig och självklar integrerad del i arbetet.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att samarbeta. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.

Anna Engström – Selim

Anna Engström
Affärsutvecklare
Selim Utveckling AB

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-engström-b1197549/