SELIM Utveckling AB ägs och drivs av Anna Engström, utifrån en stark drivkraft att skapa förutsättningar för att bidra till ett rikare norr. Anna är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet och University of Greenwich med närmare tjugo års erfarenhet av ledande roller inom styr- och ledningsprocesser.

I dag arbetar Anna med hållbar affärsutveckling för små och medelstora företag. I arbetet ges ledare stöd i verksamhetsutvecklingsprocesser – att tänka långsiktigt, att tänka nytt och att genomföra utveckling.

Anna finns också tillgänglig som interimskonsult i uppdrag som förändringsledare, verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare, process- eller projektledare.

Min mission är att vara med och skapa förutsättningar för ett starkare norr genom att inspirera och hjälpa företagsledare att ständigt sträva efter utveckling, strukturera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling.

Är det dags att ta er verksamhet framåt mot ökad konkurrenskraft och lönsamhet? Jag hjälper er att komma igång!

Anna Engström

Anna Engström
VD och Affärsutvecklare med hållbarhet i fokus
SELIM Utveckling AB

Mail: anna.engstrom@selim.se
Telefon: 070-52 52 682

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-engström-b1197549/