Om Selim Utveckling AB

Selim Utveckling AB startades hösten 2019 av Anna Engström, utifrån en stark drivkraft att skapa förutsättningar för att bidra till ett rikare norr. Anna är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet och University of Greenwich med närmare tjugo års erfarenhet av arbete inom styr- och ledningsprocesser vid Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet.

Min mission är att vara med och skapa förutsättningar för ett starkare norr genom att inspirera och hjälpa ledare och medarbetare att ständigt sträva efter utveckling, strukturera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling.

I affärsutvecklingsuppdrag stöttar jag organisationer inom utvecklingsprocesser effektivt, strukturerat och även digitalt. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en viktig och självklar integrerad del i arbetet.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att utvecklas. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.

Anna Engström – Selim Utveckling AB

Anna Engström
Affärsutvecklare och VD
Selim Utveckling AB

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-engström-b1197549/