En viktig parameter för företaget är att kartlägga vem kunden är, vilka problem och behov kunden har. Det lägger grunden till hur ni formar era erbjudanden, vilka samarbeten ni formar, hur och vad ni kommunicerar för att fånga och övertyga kunden. Att designa värdeerbjudandet för respektive kund är en av alla viktiga delar av er affärsmodell.

Jag hjälper dig att förstå hur du kan möta kundens behov på bästa sätt. I arbetet använder vi bland annat den strukturerade modellen Value Proposition Canvas. Modellen utgör en del av Alexander Osterwalders Business Model Canvas och används för att på ett djupare plan förstå kundens behov och möta detta med riktigt bra kunderbjudanden.

Mitt värdeerbjudande – Value Proposition Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling