Måldokument

Tydliga mål – nyckel till framgång

En stabil grund med mål- och uppdragsbeskrivning

Att bygga sin verksamhet utifrån en stabil grund och inriktning är viktigt för alla verksamheter. I många bolag utgör ägare och VD samma person. I bolag med flera ägare är det viktigt att ägarens intentioner med företaget och VD:s uppdrag är tydligt. Detta bör formaliseras och tydliggöras i ägardirektiv och VD-instruktion.

I alla verksamheters ledning och styrning är visionen och de övergripande målsättningarna en ledsagare i företagets resa framåt. Vision, målsättningar och strategi är delar som ingår i företagets affärsplan. Affärsplanen är ett värdefullt dokument för att beskriva nuläge, att peka ut verksamhetens inriktning och innehållet är nödvändigt i dialog med finansiärer.

Selim erbjuder stöd för att forma och utveckla:

  • Vision, övergripande målsättningar, strategi
  • Nyckeltal och uppföljningsindikatorer
  • Affärsplan (där delar ovan ingår)

Effektiv planerings- och uppföljningsprocess

Jag hjälper er att bryta ner de övergripande målsättningarna och att skapa en strukturerad planeringsprocess genom målstyrning.

I det strukturerade arbetet blir planen tydlig, genomförandet med ansvar och tidplan konkret och uppföljningen ett sätt att få koll på läget och att utvecklingen går framåt. Organisationens utvalda nyckeltal visar hur arbetet påverkar verksamhetens resultat och ger möjlighet till justerade prioriteringar för att nå verksamhetens mål.

För att göra verklighet av de övergripande målsättningarna så krävs att medarbetarna är delaktiga i företagets resa framåt, följer resultatprogression och tydligt ser hur de kan bidra till det gemensamma målet. I en effektiv planerings- och uppföljningsprocess är en god struktur och kommunikation A och O.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att tydliggöra er styrning och vässa organisationens arbete mot mål. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.