Ledningsstöd

Selim hjälper med stöd för ledning och affärsutveckling

Verksamhetsledning, projektledning och processledning

Behöver du stärka upp ditt team under en tid? Med lång erfarenhet av arbete i ledningsstödjande roller inom stora organisationer har jag gedigen kunskap inom samordning, processledning och projektledning. Jag hjälper er gärna med utredningar, analyser, projektansökningar, projektstöd, affärsplaner och andra lednings- eller verksamhetsutvecklingsuppdrag.

Projektledning av event

Behöver ni hjälp med utvecklingsdagar, inspirationsdagar, kick-offer eller andra typer av kreativa arbetsmöten och workshops? Jag hjälper er gärna att forma ett professionellt upplägg, genomförande och uppföljning av denna typ av forum.

Moderator, samtals- och diskussionsledare

I rollen som moderator eller diskussionsledare vid den debattpanel eller det möte som ni ska genomföra, verkar jag för ett lugnt och sakligt samtal eller diskussion. Arbetet tar avstamp från arrangörens målsättningar och de deltagande parterna. Arbetet ska resultera i att deltagare och eventuell publik lämnar mötet berikade med kunskap, en bra känsla i kropp och knopp samt inspel till hur arbetet kan tas vidare på det specifika området.

Digitalt upplägg är självklart möjligt.

Workshopledning

I rollen som processledare vid ett kreativt möte hjälper jag er att på ett strukturerat sätt identifiera era utmaningar, att tänka lösningar och att tänka nytt. Arbetet utgår från väl beprövade metoder och verktyg för en effektiv process.

Digitala metoder, verktyg och digitalt upplägg är självklart möjligt.