Selim hjälper med stöd för ledning och affärsutveckling

Interim Ledningsstöd

Behöver du stärka upp ditt team under en tid? Att hyra in en erfaren chef eller specialist tillfälligt, blir mer och mer populärt bland företag som vill utveckla sin organisation och affär.

Med lång erfarenhet av arbete i ledande roller inom stora organisationer har jag gedigen kunskap inom samordning, processledning och projektledning.

Jag ger ditt företag hjälp med verksamhetsledning och genomförande av utvecklings- och förändringsarbeten. Detta kan vara roller såsom verksamhetschef, projektledare eller processledare.

Projektledning av utvecklingsdagar

Behöver ni hjälp med utvecklingsdagar, inspirationsdagar, kick-offer eller andra typer av kreativa arbetsmöten och workshops? Jag hjälper er gärna att forma ett professionellt upplägg, genomförande och uppföljning av denna typ av forum. Vid dessa forum är olika former av digitala verktyg självklara hjälpmedel för att fånga det tänkta och sagda.

Moderator, samtals- och diskussionsledare

I rollen som moderator eller diskussionsledare vid den debattpanel eller det möte som ni ska genomföra, verkar jag för ett lugnt och sakligt samtal eller diskussion. Arbetet tar avstamp från arrangörens målsättningar och de deltagande parterna. Mötet ska resultera i att deltagare och eventuell publik lämnar mötet berikade med kunskap, en bra känsla i kropp och knopp samt inspel till hur arbetet kan tas vidare på det specifika området.

Digitalt upplägg är självklart möjligt.

Workshopledning

I rollen som processledare vid ett kreativt möte hjälper jag er att på ett strukturerat sätt identifiera era utmaningar, att tänka lösningar och att tänka nytt. Arbetet utgår från väl beprövade metoder och verktyg för en effektiv process.

Digitala metoder och verktyg är självklart vid denna typ av möten. Mötet kan även genomföras helt digitalt.

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682