Målgrupp: Företag med siktet inställd på utveckling
Omfattning: ca 2 dagars seminarium/workshop (formas i samarbete med kund)

Vill Växa tar sin utgångspunkt i företagets kärna – kundens problem och företagets affärsidé och riktar sig till företag som vill utvecklas. Målsättningen med Vill Växa är att företagen ska rustas med kunskap och verktyg för att driva sitt företag framåt.

Utbildningen ska ge ökad förståelse för att framgången för en produkt handlar om så mycket mer än själva produkten. Den handlar om drivkrafter, kunskap, omvärld, samarbete, resurser, kommunikation, upplevelser och känslor, pengar ut och pengar in och så klart om den värdefulla kundens behov. Under arbetets gång definieras och utmanas deltagande företags affärsmodeller på olika sätt.

Utbildningen rustar med kunskap om:

  • att definiera företagets varför, mission, vision och mål.
  • hur företaget kan bli mer lönsam genom att se över sin affärsmodell – den helhet som gör att företaget tjänar pengar.
  • hur företagets erbjudande formas med fokus på kundens problem och behov.
  • hur utveckling kan ske i linje med trender och omvärldsfaktorer.
  • digitalisering och hållbarhet, som absolut nödvändiga faktorer i affärsmodellen.
  • nydanande affärsidéer och affärsmodeller i Sverige och världen.

Inom utbildningen varvas teori med inspiration från goda exempel och praktiska övningar.

Deltagande företag är efter workshopen rustade med metoder som hjälper att driva egen affärsutveckling, en karta över sin affärsmodell som beskriver hur företaget ska tjäna pengar och en färdplan över nästa steg i utvecklingen.

Delar av upplägget kan anpassas till en mer kortfattad föreläsning eller som en kortare utbildning. Upplägget kan även ingå som del i en mer omfattad insats på företaget.

Vill du veta mer kontakta mig på anna.engstrom@selim.se eller 070-52 52 682.

Tidigare deltagares helhetsintryck av utbildningen och Anna som utbildningsledare

”Du är en ögonöppnare och har gett mig fantastisk hjälp att få struktur på mina idéer. Det har varit bra blandning mellan teori och praktik och för mig är det superbra med exempel från verkligheten!”

” De två dagarna var mycket givande.”

Anna är engagerad, kunnig och närvarande! Under hennes ledning blev mina idéer och tankar konkreta och tydliga, och jag har en plan för hur jag ska gå vidare.” 

Mycket inspirerande med en kompetent utbildare/ledare som hade förmågan att koppla ihop teori med praktiska exempel. Värdefull kunskap för att kunna utveckla sitt företag och tänka lite ”större.”

Välstrukturerad och inspirerande”

Är ni redo för utveckling? Hör av dig!

Anna Engström
anna.engstrom@selim.se , 070 – 52 52 682