Företags förmåga att utveckla hållbara affärsmodeller har aldrig varit så viktigt och avgörande som nu.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete

De företag som på olika sätt visar att man vill bidra till en bättre morgondag har stor potential att skapa en stark affärsnytta. Att visa på att och hur hållbarhet prioriteras ökar konkurrenskraft om kunder, medarbetare och investeringskapital och kan på så sätt driva ökad lönsamhet.

SELIM erbjuder hjälp till företag att arbeta fram en långsiktighet när det gäller hållbarhet . Arbetet tar avstamp i tre olika perspektiv – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, där även insikter om cirkulära affärsmodellers möjligheter.

Arbetet vi gör tillsammans ska öka er kunskap på området, vi kartlägger nuläget och hjälper er att hitta nyckelområden för att utveckla och stärka er roll som ett hållbart företag.

SELIM vill göra det enkelt för små och medelstora företag att utveckla hållbarhet. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi lägger upp arbetet på er hållbarhetsresa!

Hållbara och Cirkulära Affärsmodeller – Boka ditt kunskapsseminarium nu!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682