Selim rustar med kunskap och insikt för utveckling av besöksnäringen

Hållbarhetsäkrad besöksnäring

Tid: ca 4 timmar. Digitalt upplägg är möjligt.

Syfte: Att deltagarna ska få ökad kunskap och handfasta verktyg för att hållbarhetssäkra företaget i besöksnäringen.

Målgrupp: Företag och destinationer inom besöksnäring.

Under denna dag är Hållbar utveckling i fokus. Hållbarhet som är en av de starkaste krafterna i dag och som med relativt stor säkerhet än mer, efter Coronakrisen, kommer att påverka utvecklingen framöver.

Deltagarna ges en ökad förståelse för de tre dimensionerna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Fakta och kunskap varvas med goda exempel, kreativ idégenerering och värdefulla diskussioner. Kunskapen tar avstamp i FN­ initiativet Global Sustainable Tourism Council, som harmonierar med FN:s Agenda 2030.

Dagen ska ge deltagarna konkreta svar på frågor såsom: Hur kan jag som företagare i besöksnäringen arbeta för en ökad hållbarhet? Hur kan hållbarhet vara en konkurrensfördel? Hur kan jag med god struktur hållbarhetssäkra min verksamhet?

Målsättning för dagen: Deltagande parter ska vara rustade med kunskap, idéer och handfasta verktyg för att gå hem och hållbarhetssäkra sin verksamhet.

Att sätta fokus på hållbarhet i utvecklingen är ett klokt val och kommer stärka din konkurrenskraft om dagens och framtidens kunder, kapital och medarbetare. Att hållbarhet och besöksnäring hör ihop är inte bara sant utan faktiskt helt nödvändigt!