Ökad kunskap för utveckling

Står din organisation inför en större förändring, är i behov av motivation, inspiration eller ett kunskapslyft för att leda och genomföra utveckling?

Föreläsningarna ges med fördel i workshopform med möjlighet att diskutera åhörarnas egna reflektioner kring temat och den egna verksamheten.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

TEMA: Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller

Hållbara affärsmodeller – en självklarhet!

Under denna föreläsning är Hållbar utveckling i fokus. Hållbarhet som är en av de starkaste krafterna i dag och som med stor säkerhet än mer efter Coronakrisen, kommer att påverka utvecklingen framöver.

Deltagarna ges en ökad förståelse för de tre dimensionerna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vi lyfter också kunskap om cirkulära affärsmodeller. Hur man som företag kan ställa om till hållbar produktion och produktdesign, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster samt att utveckla en verksamhet utan giftfria och cirkulära kretslopp.

Målsättning för dagen: Deltagande parter ska vara rustad med kunskap och idéer för att utveckla hållbarhetsarbetet i sina verksamheter.

Att sätta fokus på hållbarhet i utvecklingen är ett klok prioritering och kommer stärka din konkurrenskraft om dagens och framtidens kunder, kapital och kompetens.

TEMA: Cirkulära affärsmodeller och Ny teknik

Cirkulära affärsmodeller och Ny teknik – möjliggörare för utveckling

Under denna inspirationsföreläsning tittar vi närmare på hur vår utveckling mot en mer cirkulär ekonomi påverkar våra affärsmodeller och hur den nya tekniken skapar en nya förutsättningar för dagens och morgondagens organisationer.

TEMA: Hållbar Förändringsledning!

Under föreläsningen sätter vi fokus på faktorer att ta hänsyn till vid genomförande av lyckosam utveckling och förändring och bygger på de fyra faserna Insikt – Analys – Planering – Implementering.

Vi lär oss mer om det ansvar som chefer och medarbetare i förändringsresan har och vilka pusselbitar som behöver vara på plats för att faktiskt realisera hållbar förändring och utveckling.

TEMA: Trend- och omvärldsspaning

Trendspaning 2021

År 2020 startade som ett omvälvande år där Coronakrisen nu slår hårt mot hela världen. I många verksamheter är krishantering i fokus. För att överleva på lång sikt är det viktigt att ha koll på de krafter och megatrender som påverkar hela samhällen och dess ekonomier.

Vilka är det starka trenderna som du som ledare måste ta hänsyn till när du planerar för din verksamhets utveckling? Hur påverkas trender och människornas beteende av den Coronakris som världen nu upplever? Vilka affärsmöjligheter skapas i en föränderlig omvärld?

Föreläsningen presenterar trender, omvärldsfaktorer och coronakrisen som hotar men samtidigt skapar möjligheter för utveckling av företag och affärslandskap.

TEMA: Business Model Canvas – Förstå din organisations utvecklingsmöjligheter!

Affärsmodellen – The Business Model Canvas

”Konkurrensen idag handlar väldigt lite om att du har en bättre eller mer utvecklad produkt. Det viktiga är affärsmodellen, hur du ska sälja det du skapar” (Alexander Osterwalder)

Genom det strukturerade verktyget Business Model Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter.

TEMA: Value Proposition Canvas – Hur du får fler och nöjdare kunder.

Värdeerbjudandet – The Value Proposition Canvas

Vi lär oss förstå hur vi kan få fler och nöjdare kunder genom att utveckla kundvärdet, med svar på frågor såsom Vad behöver våra kunder och hur kan vi hjälpa dem?  Vilka ambitioner har våra kunder och hur kan vi hjälpa dem att leva upp till dessa?  Hur vill våra kunder bli tilltalade?  Hur passar vi som företag bäst in i deras rutiner?

Genom det strukturerade verktyget Value Proposition Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter med ett stort fokus på själva kundvärdet. Ett kundvärde som skapas utifrån alla delar i din affärsmodell.

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682