Ökad kunskap för utveckling

Står din organisation inför en större förändring, är i behov av motivation, inspiration eller ett kunskapslyft för att leda och genomföra utveckling?

Föreläsningarna ges med fördel i workshopform med möjlighet att diskutera egna reflektioner kring temat och relatera till egen verksamhet.

Att vi jobbar digitalt är alltid en självklarhet och särskilt i dessa tider. 

TEMA: Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller

Hållbara och cirkulära affärsmodeller

Under denna föreläsning är Hållbarhet i fokus. Hållbarhet som är en av de starkaste krafterna i dag och som med relativt stor säkerhet än mer efter Coronakrisen, kommer att påverka utvecklingen inom affärslandskapet framöver.

Deltagarna ges en ökad förståelse för de tre dimensionerna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och cirkulära affärsmodeller. Cirkulär ekonomi bygger på de tre principerna Reduce, Reuse och Recycle.

Vi tittar på en mängd exempel på hur företag kan ställa om till hållbar produktion och produktdesign, hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster samt att utveckla en verksamhet utan giftfria och cirkulära kretslopp.

Målsättning för dagen: Deltagande parter ska vara rustad med kunskap och idéer för att utveckla hållbarhetsarbetet i sina verksamheter.

Att sätta fokus på hållbarhet i utvecklingen är ett klok prioritering och kommer stärka konkurrenskraften om dagens och framtidens kunder, kapital och kompetens.

TEMA: Hållbar Förändringsledning!

Under föreläsningen sätter vi fokus på faktorer att ta hänsyn till vid genomförande av lyckosam utveckling och förändring och bygger på de fyra faserna Insikt – Analys – Planering – Implementering.

Vi lär oss mer om det ansvar som chefer och medarbetare i förändringsresan har och vilka pusselbitar som behöver vara på plats för att faktiskt realisera hållbar förändring och utveckling.

TEMA: Trend- och omvärldsspaning

Trendspaning 2021

År 2020 och starten på 2021 har varit omvälvande år där Coronakrisen nu slår hårt mot hela världen. I många verksamheter är krishantering i fokus, andra verksamheter är inte lika hårt påverkade.

För att överleva på lång sikt är det oavsett Corona alltid viktigt att ha koll på de krafter och megatrender som påverkar hela samhällen och dess ekonomier.

Vilka är det starka trenderna som du som ledare måste ta hänsyn till när du planerar för din verksamhets utveckling? Hur påverkas trender och människornas beteende av den Coronakris som världen nu upplever? Vilka affärsmöjligheter skapas i denna kraftigt föränderliga omvärld?

Föreläsningen presenterar trender och omvärldsfaktorer som kan vara ett hot men samtidigt skapar möjligheter för utveckling av företag och affärslandskap.

TEMA: Förstå din organisations utvecklingsmöjligheter!

Affärsmodellen – The Business Model Canvas

”Konkurrensen idag handlar väldigt lite om att du har en bättre eller mer utvecklad produkt. Det viktiga är affärsmodellen, hur du ska sälja det du skapar” (Alexander Osterwalder)

Genom det strukturerade verktyget Business Model Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter.

TEMA: Nå din marknad – Hur du får fler och nöjdare kunder.

Värdeerbjudandet – The Value Proposition Canvas

Vi lär oss förstå hur vi kan få fler och nöjdare kunder genom att utveckla kundvärdet, med svar på frågor såsom Vad behöver våra kunder och hur kan vi hjälpa dem?  Vilka ambitioner har våra kunder och hur kan vi hjälpa dem att leva upp till dessa?  Hur vill våra kunder bli tilltalade?  Hur passar vi som företag bäst in i deras rutiner?

Genom det strukturerade verktyget Value Proposition Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter med ett stort fokus på själva kundvärdet. Ett kundvärde som skapas utifrån alla delar i din affärsmodell.

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682