Trendspaning, Hållbarhet, Förändringsledning, Affärsmodellsdesign

Ökad kunskap för utveckling

Står din organisation inför en större förändring, är i behov av motivation, inspiration eller ett kunskapslyft för att leda och genomföra utveckling?

Föreläsningarna ges med fördel i workshopform med möjlighet att diskutera åhörarnas egna reflektioner kring temat och den egna verksamheten.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

TEMA: Hållbarhet – en självklarhet! Så ställer ni om

Hållbara affärsmodeller – en självklarhet!

Under denna föreläsning är Hållbar utveckling i fokus. Hållbarhet som är en av de starkaste krafterna i dag och som med stor säkerhet än mer efter Coronakrisen, kommer att påverka utvecklingen framöver.

Deltagarna ges en ökad förståelse för de tre dimensionerna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Målsättning för dagen: Deltagande parter ska vara rustade med kunskap och idéer för att utveckla och hållbarhetssäkra sina verksamheter.

Att sätta fokus på hållbarhet i utvecklingen är ett klokt val och kommer stärka din konkurrenskraft om dagens och framtidens kunder, kapital och kunskap (medarbetare).

TEMA: Förändringsledning – Från ineffektivitet och frustration till framgång

Att leda förändring

Under föreläsningen sätter vi fokus på varför förändring är så nödvändigt, vilket ansvar cheferna och medarbetarna i förändringsresan har och vilka pusselbitar som behöver vara på plats för att faktiskt realisera förändring och utveckling.

Föreläsningen tar er med på en kunskapsresa som visar på faktorer som driver en framgångsrik förändring.

TEMA: Omvärldsanalys och trender

Trendspaning 2020

År 2020 startade som ett omvälvande år där Coronakrisen nu slår hårt mot hela världen. I många verksamheter är krishantering i fokus. För att överleva på lång sikt är det viktigt att ha koll på de krafter och megatrender som påverkar hela samhällen och dess ekonomier.

Vilka är det starka trenderna som du som ledare måste ta hänsyn till när du planerar för din verksamhets utveckling? Hur påverkas trender och människornas beteende av den Coronakris som världen nu upplever? Vilka affärsmöjligheter skapas i en föränderlig omvärld?

Föreläsningen presenterar trender, omvärldsfaktorer och coronakrisen som hotar men samtidigt skapar möjligheter för utveckling av företag och affärslandskap.

Affärsmodellen – The Business Model Canvas

TEMA: Business Model Canvas – Förstå din organisations utvecklingsmöjligheter!

”Konkurrensen idag handlar väldigt lite om att du har en bättre eller mer utvecklad produkt. Det viktiga är affärsmodellen, hur du ska sälja det du skapar” (Alexander Osterwalder)

Genom det strukturerade verktyget Business Model Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter.

Värdeerbjudandet – The Value Proposition Canvas

TEMA: Value Proposition Canvas – Hur du får fler och nöjdare kunder.

Vi lär oss förstå hur vi kan få fler och nöjdare kunder genom att utveckla kundvärdet, med svar på frågor såsom Vad behöver våra kunder och hur kan vi hjälpa dem?  Vilka ambitioner har våra kunder och hur kan vi hjälpa dem att leva upp till dessa?  Hur vill våra kunder bli tilltalade?  Hur passar vi som företag bäst in i deras rutiner?

Genom det strukturerade verktyget Value Proposition Canvas får ni ökad förståelse för din organisations utvecklingsmöjligheter med ett stort fokus på själva kundvärdet. Ett kundvärde som skapas utifrån alla delar i din affärsmodell.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur jag kan bidra till ökad kunskap som grund för utveckling i er organisation. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.