Föreläsning – Hållbarhet och Förändringsledning

Ökad kunskap för att genomföra utveckling

Står din organisation inför en större förändring, är i behov av motivation, inspiration eller ett kunskapslyft för att leda och genomföra utveckling?

Föreläsningarna ges med fördel i workshopform med möjlighet att diskutera åhörarnas egna reflektioner kring temat och den egna verksamheten.

Tema: Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller – en självklarhet! Så ställer ni om

Hållbarhet och cirkulära affärsmodeller – en nödvändighet!

Under denna föreläsning är Hållbar utveckling och cirkulära affärsmodeller i fokus. Hållbarhet som är en av de starkaste megatrenderna i dag och som med relativt stor säkerhet än mer, efter Coronakrisen, kommer att påverka utvecklingen framöver.

Deltagarna ges en ökad förståelse för de tre dimensionerna inom hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt den nu högt prioriterade utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Fakta och kunskap varvas med goda exempel, kreativ idégenerering och värdefulla diskussioner.

Målsättning för dagen: Deltagande parter ska vara rustade med kunskap, idéer och handfasta verktyg för att gå hem och planera för, utveckla och hållbarhetssäkra sina verksamheter.

Att sätta fokus på hållbarhet i utvecklingen är ett klokt val och kommer stärka din konkurrenskraft om dagens och framtidens kunder, kapital och kunskap (medarbetare). Att arbeta för ökad hållbarhet är faktiskt helt nödvändigt!

Tema: Förändringsledning – Från ineffektivitet och frustration till framgång

Att leda förändring

Är förändring nödvändigt? Hur går man från strategiskt beslut till uppnådd effekt? Vilken roll har cheferna i förändring? Vad krävs för att du ska lyckas driva förändring?

Föreläsningen tar er med på en kunskapsresa som visar på faktorer som driver en framgångsrik förändring och utgår från forskningsbaserad fakta.

Tema: Ökad konkurrenskraft med kunder, mål och medarbetare i fokus

Ökad konkurrenskraft tillsammans med kunder, mål och medarbetare

Hur kan du som ledare nå framgång genom att fokusera på dina kunders behov, tydliggöra dina mål och lyfta fram dina medarbetare som din främsta framgångsfaktor?

Föreläsningen tar dig med på en kunskapsresa som visar på hur kundfokus, tydliga mål och medarbetarnas engagemang kan göra er framgångsrika.

Tema: Omvärldsanalys och trender

Trendspaning 2020

År 2020 startade som ett omvälvande år där Coronakrisen nu slår hårt mot hela världen. I många verksamheter är det krishantering som gäller. Inom de verksamheter som har möjlighet att tänka mer långsiktigt är det viktigt att ha koll på de megatrender som påverkar hela samhället och ekonomier.

Vilka är det starka trenderna som du som ledare måste ta hänsyn till när du planerar för din verksamhets utveckling? Hur påverkas trender och människornas beteende av den Coronakris som världen nu upplever?

Föreläsningen presenterar de trender som påverkar dagens och morgondagens verksamheter och reflekterar över Coronakrisens påverkan.

Utveckling i besöksnäring

Med fokus på att utveckla besöksnäringen har jag skapat kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att tänka nytt i utveckling av just besöksnäringen. Se Fokus Besöksnäring här.

Utveckling av handel

Med fokus på att utveckla handel och platser för möten mellan människor i centrum har jag skapat kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att tänka nytt i utveckling av just handel och mötesplatser.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur jag kan bidra till ökad kunskap som grund för utveckling i er organisation. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.