Handeln befinner sig i en radikal förändring. Under senare år har konsumenternas beteende förändrats kraftfullt samtidigt som globaliseringen skapat affärsmöjligheter som kan vara svåra att överblicka. Utvecklingen fortsätter och prognosen tyder på att handeln kommer att förändras mer under de kommande tio åren än vad den gjort under de senaste femtio.

Förenklat kan drivkrafterna bakom utvecklingen beskrivas genom megatrenderna digitalisering, globalisering och robotisering som haft en enorm påverkan på just handel. Utmaningarna för handelns aktörer är stora och konkurrensen stenhård redan år 2019.

År 2020 har Coronakrisen påverkat branschen enormt. En bransch som redan innan Corona upplevde en kris har nu på många håll fått aktualisera sina katastrofplaner. Aktörer med kapacitet och styrka att tänka utveckling måste göra det!

Det krävs nu mer en någonsin en stark vilja att utveckla och förnya för att fortsatt vara intressant för dagens och morgondagens konsument.

Föreläsning – Trender år 2020 – skapar möjlighet för nya affärer inom Handel

Tid: 1 timme. Digitalt upplägg är möjligt.

Syfte: Att få med sig kunskap och inspiration till eget arbete med affärsutveckling

Målgrupp: Handel, köpcentrum

Under denna dag är kunskap om trender, möjligheter och osäkerhet i omvärld och affärslandskap i fokus. Kunskapen kombineras med det vi känner till om konsumenters beteenden och behov, och är branschspecifik.

Detta upplägg har formen av en föreläsning som ger deltagarna möjlighet till reflektion och diskussion under passet.

Workshop för handel – Tänk nytt!

Tid: heldag 5 timmar. Digitalt upplägg möjligt.

Syfte: Att inspireras och att generera faktiska idéer som utvecklar verksamheten. Resultatet blir en utvecklingsplan som stöd i utvecklingen framåt.

Målgrupp: Handel, köpcentrum

Under denna dag är kunskap om trender, möjligheter och osäkerhet i omvärld och affärslandskap i fokus. Kunskapen kombineras med det vi känner till om konsumenters beteenden och behov, och är branschspecifik.

Med den kunskapen som utgångspunkt processleder jag er i arbetet för att tänka nytt kring sättet att göra affärer och att tjäna pengar – att tänka nytt kring verksamheters marknad, erbjudanden, koncept eller själva affärsidén.

Dagen har följande innehåll:

  • Omvärldsspaning – fakta och kunskap om megatrender, branschspecifika trender och kundbehov
  • Idégenerering – Tänk nytt utifrån trendspaning och kundbehov år 2020. Vi tittar särskilt på hur digitalisering och hållbarhet kan vara vägar till affärsmöjligheter
    

Jag sammanställer genomfört arbete och dokumenterar Er plan för utveckling.

Övriga tjänster för att stärka företag inom handel hittar ni här.  

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att öka kunskap, inspirera, engagera och skapa utveckling inom handel. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.