Fokus Besöksnäring

Besöksnäringens roll som en av Sveriges starkaste motorer för tillväxt har stärkts kraftigt under senare år. Effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige är betydande och turismens andel av total sysselsättning, total export och total BNP har visat på en successiv och väsentlig ökning. Fram till år 2020.

Under år 2020 har Coronakrisen omkullkastat den positiva utvecklingen och branschen utsätts för stora unika utmaningar.

I dessa tider är riskanalys och krishantering prioriteten för många aktörer. Flertalet goda exempel på aktörer som snabbt tänkt nytt kring sina erbjudanden kan ses över hela landet. De aktörer som har kapacitet att ta sig igenom måste alltså tänka på utveckling här och nu och att göra sig redo för en verklighet som när krisen lägger sig, troligtvis är förändrad.

Selim stöttar företag inom besöksnäringen med kunskap och insikter till grund för utveckling och i rollen som processledare ges stöd genom en strukturerad och effektiv process vid workshops.      

Här erbjuds ett urval av föreläsningar och workshops för aktörer inom besöksnäringen med tema:

Övriga tjänster för att stärka företag inom besöksnäring hittar ni här.     

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att öka kunskap, inspirera, engagera och skapa hållbar utveckling inom besöksnäringen. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.