Business Model Canvas – Affärsmodellen

Min Affärsmodell – Business Model Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling

Ett sätt att förstå sin verksamhet och vägar till utveckling är genom att tydliggöra sina affärsmodeller.

Jag använder ofta den strukturerade modellen Business Model Canvas för att hjälpa dig att beskriva, förstå och utmana hela affärsmodellen – alla delar som tillsammans skapar värde för kunden. I arbetet hjälper jag er att tänka nytt för att nå fler kunder och skapa förutsättningar för er organisation att utvecklas och växa.

Här är även hållbarhetsperspektivet en viktig faktor för ökad konkurrenskraft – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och cirkulära affärsmodeller kan vara vägar till bättre lönsamhet, kunden och andra intressenters hjärtan.

Business Model Canvas presenterades 2015 av Alexander Osterwalder och är en väl beprövad och flitigt använd modell över hela världen för att förstå och utveckla företag och organisationer.