Tänk Nytt! Förnyelse och innovation

Tänk nytt kring er affärsmodell

Utmana er affärsmodell med hjälp av god struktur och effektivt arbetssätt

I rollen som processledare vid ett kreativt möte hjälper jag er att på ett strukturerat sätt finna lösningar på era utmaningar, att tänka nytt kring er framtid, era tjänster, produkter eller koncept inom er affärsmodell. Arbetet utgår från väl beprövade metoder och verktyg för en effektiv process.

I arbetet tillsammans tar jag gärna avstamp i fakta och kunskap om omvärldens påverkan, megatrender, branschspecifika trender och kundbehov. Perspektiven hållbarhet och digitalisering är faktorer som inkluderas.

Mötet ska resultera i att ni har identifierat och prioriterat lösningar för att möta era kunders behov och utmaningar.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att förnya det sätt ni arbetar och gör affärer. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.