Tänk Nytt! Förnyelse och innovation

Tänk nytt kring er affärsmodell

Jag hjälper er att tänka nytt

I rollen som processledare vid kreativa möten hjälper jag er att på ett strukturerat sätt finna lösningar på era utmaningar, att tänka nytt kring er framtid, era tjänster, produkter eller koncept inom er affärsmodell.

I arbetet som vi planerar för och genomför tillsammans tar vi avstamp i fakta och kunskap om företaget, omvärldens påverkan, megatrender, branschspecifika trender och kundernas behov. Perspektiven hållbarhet och digitalisering är faktorer som inkluderas.

Arbetet ska resultera i att ni har identifierat och prioriterat lösningar för att möta era kunders behov och utmaningar. Ni ska bli rustade med en genomarbetad plan för utveckling framåt och ett verktyg att löpande arbeta med för att realisera utveckling på hemmaplan.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att hitta vägar till utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.