Tänk nytt kring er affärsmodell

Jag hjälper er att tänka nytt

Målgrupp: Organisationer med siktet inställd på utveckling
Omfattning: 1 dags seminarium/workshop

Idé Vill Växa tar sin utgångspunkt i företagets kärna – själva affärsidéen och målsättningar och riktar sig till företag som vill utvecklas.

I rollen som processledare vid kreativa möten hjälper jag er att på ett strukturerat sätt finna lösningar på era utmaningar, att tänka nytt kring er framtid, era tjänster, produkter eller koncept.

Tänk nytt! – Förnyelse och innovation, tar avstamp i fakta och kunskap om företaget, omvärldens påverkan, megatrender, branschspecifika trender och kundernas behov. Utifrån dessa fakta arbetar vi tillsammans fram alternativa utvecklingsområden framåt. Perspektiven hållbarhet och digitalisering är faktorer som inkluderas.

Arbetet ska resultera i att ni har identifierat ett antal vägar till utveckling och prioriterat lösningar för att möta era kunder på bästa sätt. Ni blir rustade med en genomarbetad plan för att realisera utveckling på hemmaplan.

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682