Underlag för utveckling

Analys ger insikter för utveckling

Insikter genom kunskap är grunden till allt utvecklingsarbete

Att genom uppföljning, fakta och analys skapa insikt och en förståelse för både nuläge och framtid, läget internt och utanför den egna organisationen hjälper till att identifiera verksamhetens utmaningar och utvecklingsmöjligheter.

Jag hjälper er med faktabaserad affärsutveckling – att samla fakta, genomföra analyser och förarbete till grund för beslut om insatser. Vi utgår från den interna verksamheten, ekonomi, konkurrens, marknad, kommunikation, kunders och medarbetares tankar och utvecklingsidéer, trender- och omvärld och er organisations möjligheter att utvecklas än mer hållbart.

I analyserna identifieras nya potentiella satsningsområden och idéer för utveckling. Den kunskap som vi kartlägger ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Jag hjälper er hela vägen från att identifiera verksamhetens utmaningar till prioriteringar, planer och genomförande.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.