Analys ger insikter för utveckling

Kunskap och insikt är grunden till utveckling

Att genom uppföljning, fakta och analys skapa insikt och förståelse för både nuläge och framtid, läget internt och utanför den egna organisationen hjälper till att identifiera verksamhetens utmaningar och möjligheter att utvecklas.

Jag hjälper er att samla fakta och genomföra analyser till grund för era planer framåt i syfte att:

  • utveckla den interna verksamheten och dess processer
  • skapa nya affärsområden
  • hitta nya marknader
  • skapa en bättre lönsamhet

Jag hjälper er hela vägen från att identifiera verksamhetens utmaningar till prioriteringar, planer och genomförande.

I arbetet är kunskap och insikt om de tre dimensionerna av hållbarhet integrerat – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682