Analys

Analyser – beslutsunderlag till grund för utveckling

Analys är grunden till allt utvecklingsarbete

Att genom uppföljning och analys skapa insikt och en förståelse för både nuläge, framtid, läget internt och utanför den egna organisationen, hjälper till att identifiera utmaningar och affärsmöjligheter.

Analysresultatet bör ligga till grund för beslut om vilken inriktning som verksamheten ska gå, för att på bästa sätt möta kundens behov och förbättra möjligheten att öka sin konkurrenskraft.

Selim erbjuder stöd i:

  • Nulägesanalys
  • Konkurrentanalys
  • Marknadsanalys
  • Kundanalys
  • Trend- och omvärldsanalys
  • Hållbarhetsanalys

I analyserna identifieras nya potentiella satsningsområden och idéer för utveckling genereras. Denna nya kunskap ligger till grund för fortsatta prioriteringar och planer för strategiskt och operativt arbete i verksamheten.

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka er kunskap och koll på läget internt och i omvärlden. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.