Selim Utveckling hjälper er att utvecklas

Affärsutveckling

Framgången för en tjänst eller en produkt handlar om så mycket mer än själva tjänsten eller produkten. Den handlar om drivkrafter, kunskap, omvärld, samarbete, resurser, kommunikation, upplevelser och känslor, pengar ut och pengar in och så klart om den värdefulla kundens behov. 

Jag hjälper er att kartlägga er verksamhet för att identifiera vägar till utveckling. Till hjälp har vi en mängd metoder och verktyg för att tydliggöra nuläget och att ta er organisation framåt.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Affärsmodellen

Ett sätt att förstå sin verksamhet och vägar till utveckling är genom att tydliggöra sina affärsmodeller.

Jag använder ofta den strukturerade modellen Business Model Canvas för att hjälpa dig att beskriva, förstå och utmana hela affärsmodellen – alla delar som tillsammans skapar värde för kunden. När affärsmodellen utmanas det är då utveckling kan ske. I arbetet hjälper jag er att tänka nytt för att nå fler kunder och skapa förutsättningar för er organisation att växa.

Här är även hållbarhetsperspektivet en viktig faktor för ökad konkurrenskraft – social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och cirkulära affärsmodeller är vägar till kunden och övriga intressenters hjärtan.

Business Model Canvas presenterades 2015 av Alexander Osterwalder och är en väl beprövad och flitigt använd modell över hela världen för att förstå och utveckla företag och organisationer.

Min Affärsmodell – Business Model Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling

Design av värdeerbjudande

En viktig parameter för alla i att träffa rätt i sin utveckling är att kartlägga exakt vem kunden är, vem du vill hjälpa och vilka behov den här kunden har. Det lägger grunden till hur ni formar era erbjudanden, vilka samarbeten ni formar, hur och vad ni kommunicerar för att fånga och övertyga kunden. Det är en av alla viktiga delar av er affärsmodell.

Jag hjälper dig att ringa in denna kund/persona för att förstå hur du kan möta kundens behov på bästa sätt. I arbetet använder vi bland annat den strukturerade modellen Value Proposition Canvas. Modellen utgör en del av Alexander Osterwalders Business Model Canvas och används för att på ett djupare plan förstå kundens behov och möta detta med riktigt bra kunderbjudanden.

Mitt värdeerbjudande – Value Proposition Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling

Hör av er så utvecklar vi ditt företag tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682