Affärsutveckling

Selim hjälper er att processleda utveckling

Att arbeta med ständig förnyelse och utveckling är nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, organisation och region.

Jag hjälper er att kartlägga er verksamhet för att identifiera vägar till utveckling. Till hjälp har vi en mängd metoder och verktyg för att tydliggöra nuläget och att ta er organisation framåt.

Att vi jobbar digitalt är en självklarhet i dessa tider. 

Affärsmodelldesign

Ett sätt att förstå sin verksamhet och vägar till utveckling är genom att tydliggöra sina affärsmodeller.

Jag använder ofta den strukturerade modellen Business Model Canvas för att hjälpa dig att beskriva, förstå och utmana hela affärsmodellen – alla delar som tillsammans skapar värde för kunden. När affärsmodellen utmanas det är då utveckling kan ske. I arbetet hjälper jag er att tänka nytt för att nå fler kunder och skapa förutsättningar för er organisation att växa.

Business Model Canvas presenterades 2015 av Alexander Osterwalder och är en väl beprövad och flitigt använd modell över hela världen för att förstå och utveckla företag och organisationer.

Min Affärsmodell – Business Model Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling

Design av värdeerbjudande

Ett av det mest centrala faktorerna att lyckas som organisation är att förstå vad kunden vill och att verkligen leverera detta. Det värde du levererar till kunden är affärsmodellens hjärta och ska formas så att det på ett unikt sätt gör kundens val lätt – att välja dig och ditt erbjudande.

Jag hjälper dig att förstå hur du kan möta kundens behov på bästa sätt med hjälp av den strukturerade modellen Value Proposition Canvas. Modellen utgör en del av Alexander Osterwalders Business Model Canvas och används för att på ett djupare plan förstå kundens behov och möta detta med riktigt bra kunderbjudanden.

Mitt värdeerbjudande – Value Proposition Canvas, ett strukturerat verktyg för att driva utveckling