SELIM

Skapar förutsättningar för ett starkt och hållbart norr

SELIM Utveckling brinner för att vara med och bidra till ett starkt och hållbart norr. Med närmare 20 års erfarenhet inom lednings- och utvecklingsprocesser, ett varmt engagemang och ett ständigt öra mot omvärlden ges ett professionellt stöd i affärsutveckling, ledning och styrning.

SELIM arbetar med hållbarhet i fokus och hjälper er till hållbar utveckling – där social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt cirkulär resurseffektivitet bidrar.

Affärsutveckling

SELIM hjälper ditt företag eller organisation att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom att tänka långsiktigt och att tänka nytt för att hitta vägar till nya affärer och ökad konkurrenskraft.

Utvecklingsprojekt

SELIM hjälper er i utvecklingsprojekt – att kartlägga behov, kunskap och fakta, analysera, planera, söka finansiering och genomföra.

Ledningsstöd och projektstöd

Behöver du stärka upp ditt team eller ditt projekt under en tid?

SELIM hjälper dig med verksamhetsledning och genomförande av utvecklings- och förändringsarbeten. Detta kan vara i roller såsom verksamhetschef, projektledare, projektkoordinator, strateg, processledare el dyl. under kortare eller längre tid.

SELIM hjälper dig:

  • att planera för utvecklingsinsatser (inklusive finansieringsansökningar)
  • att projektleda 
  • att samordna och genomföra projektaktiviteter

Kan SELIM hjälpa er framåt?

Hör av dig till Anna Engström
Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial