Skapar förutsättningar för lönsamma och hållbara företag

Att se det tydliga målet där framme och arbeta med förnyelse, innovation och hållbar utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som medarbetare, ledare och företag.

De företag som prioriterar långsiktigt förbättrings- och utvecklingsarbete ökar sina möjligheter att skapa bästa kundnyttan, attrahera skicklig kompetens och öka sitt kapital. Vi vill hjälpa er att identifiera fokusområden och att utveckla er verksamhet!

Affärsutvecklingsbyrån SELIM finns till för att hjälpa företag som vill framåt – med
rådgivning, analys, utbildning, processledning och projektledning
.

Med närmare 20 års erfarenhet inom förändrings- och utvecklingsprocesser, ett varmt engagemang och ett ständigt öra mot omvärlden vill vi ge stöd inom hela eller delar av förändringsprocessen: kunskap – analyser – planering – genomförande.

Hållbar affärsutveckling

SELIM har ett särskilt hjärta för att bidra till en hållbar omställning i företagen med prioriteringar för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och formande av cirkulära affärsmodeller. 

Vi hjälper dig som företagsledare att öka din konkurrenskraft och lönsamhet genom att tänka långsiktigt och att tänka nytt. Vi hjälper dig att :

  • samordna och leda utvecklings- och förändringsinsatser (ex projektledning)
  • utveckla erbjudande, produkter och tjänster 
  • formulera långsiktiga mål, prioriteringar och handlingsplaner
  • utvecklas hållbart – där social, miljömässig, ekonomisk hållbarhet och cirkulära affärsmodeller är vägar till ökad konkurrenskraft (ex Hållbarhetspolicy och handlingsplan på området)

Vi arbetar tillsammans för att analysera nuläget, identifiera områden att fokusera på i era prioriteringar framåt och formar planen. Vi är angelägna om att ni sedan på ett bra sätt ska implementera förändringarna och stöttar er i det arbetet.   

Kan jag hjälpa er framåt?

Hör av dig!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682

Vi skapar hållbar utveckling tillsammans!