Selim Utveckling

Selim hjälper dig att locka kunskap, kunder och kapital – genom utveckling!

Att se det tydliga målet där framme och att arbeta med förnyelse, innovation och hållbar utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region.

Att verksamheter prioriterar utvecklingsarbete skapar möjligheter att attrahera skicklig kompetens, träffa fler intresserade kunder och att finna vägar till finansiering och ökat kapital. Proaktivt utvecklingsarbete är en rolig och nödvändig insats för att få verksamheten att växa och må bra.

Vassare kompetens, fler kunder och ökat kapital – genom utveckling!

 

 

 

 

 

 

Min målsättning är att kunden ska känna trygghet i hur verksamheten kan och ska utvecklas hållbart och att utveckling faktiskt realiseras.

Strategiskt stöd

Jag stöttar dig i ditt uppdrag att utveckla, genom:

 • att tydliggöra företagets mål och strategi 
 • att identifiera verksamhetens utvecklingspotential
 • att öka attraktivitet i produkter och tjänster
 • att leda kreativa workshops med väl beprövade metoder
 • att identifiera vägar till finansiering
 • att genomföra utvecklingsprojekt
 • att leda projekt eller annat projektstöd

Löser utmaningar

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar och resultera i:

 • att underlätta för dig som chef att få tiden att räcka till
 • att finansiera utveckling
 • att separera rollerna som neutral processledare och verksamhetsledare 
 • att metoder och verktyg används som gör processerna effektiva 
 • att ökad kunskap nås genom ett utomstående bollplank för ledning och styrning

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.