Selim Utveckling

Selim rustar dig att leda utveckling

Att se det tydliga målet där framme och att arbeta med förnyelse, innovation och utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region.

Att verksamheter prioriterar utvecklingsarbete skapar möjligheter att attrahera fler skickliga medarbetare, träffa fler intresserade kunder och att finna vägar till finansiering och ökat kapital. Proaktivt utvecklingsarbete är en rolig och nödvändig insats för att få verksamheten att växa och må bra.

Min målsättning är att kunden ska känna trygghet i hur verksamheten kan och ska utvecklas och att utveckling faktiskt realiseras.

Strategiskt stöd

Jag stöttar dig i ditt uppdrag att utveckla, genom:

 • att tydliggöra företagets mål och strategi 
 • att identifiera verksamhetens utvecklingspotential
 • att öka attraktivitet i produkter och tjänster
 • att leda kreativa workshops med väl beprövade metoder
 • att identifiera vägar till finansiering
 • att genomföra utvecklingsprojekt

Löser utmaningar

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar som kan bestå i:

 • svårt att finna tid till att jobba med utveckling
 • svårt att finansiera utveckling
 • svårt att förena rollerna som neutral processledare och verksamhetsledare
 • svårt att ha kunskap om metoder och verktyg för en effektiv förändringsprocess
 • behovet av kunskap och ett utomstående bollplank för ledning och styrning

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.