Skapar förutsättningar för utveckling i norr

Att se det tydliga målet där framme och arbeta med förnyelse, innovation och hållbar utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region.

Verksamheter som prioriterar långsiktigt utvecklingsarbete förbättrar sina möjligheter att attrahera skicklig kompetens, träffa fler intresserade kunder och öka sitt kapital. Proaktivt utvecklingsarbete är en nödvändig och rolig insats för att få verksamheten att växa och må bra.

Selims affärsidé är att vara en liten aktör med goda nätverk som hjälper små- och medelstora företag och organisationer i norr att identifiera möjligheter och genomföra utveckling. 

Genom hög kompetens, ett varmt engagemang och ett ständigt öra mot omvärlden, där hållbarhet alltid är en viktig och självklar integrerad del i arbetet, hjälper och inspirerar jag er att ständigt sträva efter utveckling, strukturera vägar till utveckling och att faktiskt realisera hållbar utveckling. 

Jag hjälper dig att:

  • leda utvecklingsprojekt – i förberedelse och genomförande 
  • utveckla ditt erbjudande, produkter och tjänster
  • skapa nya affärsområden
  • hitta nya marknader
  • skapa en bättre lönsamhet

Att jag även jobbar digitalt i våra samarbeten är en självklarhet. 

Hör av er så planerar vi tillsammans!

Anna Engström, Mail: anna.engstrom@selim.se, Telefon: 070-52 52 682