Selim Utveckling

Selim rustar dig att leda utveckling

Att se det tydliga målet där framme och att arbeta med förnyelse och innovation är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region. Utvecklingsarbetet vi gör tillsammans ska resultera i att företaget attraherar fler skickliga medarbetare, träffar fler kunder, ökar sitt kapital och därmed förbättrar sina möjligheter att flyga ännu högre.

Min målsättning är att kunden ska känna trygghet i hur verksamheten kan och ska utvecklas och att utveckling faktiskt realiseras.

Jag stöttar kunden med:

  • att tydliggöra företagets långsiktiga mål och hur målen ska nås
  • att förstå verksamhetens utvecklingspotential
  • att starta utvecklingsprocesser med väl beprövade metoder
  • att öka attraktivitet i produkter och tjänster
  • att identifiera vägar till finansiering

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar som kan bestå i:

  • svårt att finna tid till att planera för och genomföra utveckling
  • svårt att finansiera utveckling
  • svårt att förena rollerna som neutral processledare och verksamhetsledare
  • svårt att ha kunskap om metoder och verktyg för en effektiv förändringsprocess
  • behovet av ett utomstående bollplank avseende ledning och styrning