Med ett starkt engagemang för dig som kund och näringslivet i norr arbetar vi tillsammans för att skapa ökad konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.

Min målsättning är att kunden ska känna trygghet i hur verksamheten ska utvecklas och att utveckling realiseras.

Jag stöttar kunden med:

 • att förstå verksamhetens utvecklingspotential
 • att leda utvecklingsprocesser med väl beprövade metoder
 • att skapa attraktivare produkter och tjänster
 • att identifiera vägar till finansieringsstöd
 • att arbeta smart, långsiktigt med ett högt medarbetarengagemang

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar som kan bestå i:

 • svårt att finna tid till att planera för och genomföra utveckling
 • svårt att finansiera utveckling
 • svårt att veta var man ska börja
 • svårt att förena rollerna som neutral processledare och verksamhetsledare
 • svårt att veta vilken metod eller vilka verktyg som är effektiva och bra
 • behovet av ett utomstående bollplank