Selim Utveckling

Selim Utveckling skapar förutsättningar för organisationer i norr att utvecklas

Att se det tydliga målet där framme och arbeta med förnyelse, innovation och hållbar utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region.

Verksamheter som prioriterar utvecklingsarbete förbättrar sina möjligheter att attrahera skicklig kompetens, träffa fler intresserade kunder och finna vägar till ökat kapital. Proaktivt utvecklingsarbete är en rolig och nödvändig insats för att få verksamheten att växa och må bra.

Jag hjälper dig att skapa trygghet i hur verksamheten kan utvecklas hållbart och att utveckling faktiskt realiseras.

Löser utmaningar

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar som kan bestå i att:

  • starta upp utvecklingsprocesser och leda förändring
  • arbeta strukturerat med affärsutveckling
  • hålla koll på trender och omvärldsfaktorer som påverkar dig
  • utöka ditt nätverk för att driva utveckling
  • separera rollerna neutral processledare och verksamhetsledare
  • genomföra utveckling

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.