Selim Utveckling

Selim hjälper företag i norr att skapa utveckling och öka lönsamhet!

Att se det tydliga målet där framme och att arbeta med förnyelse, innovation och hållbar utveckling är absolut nödvändigt för att bli starkare som ledare, medarbetare, företag och region.

Att verksamheter prioriterar utvecklingsarbete skapar möjligheter att attrahera skicklig kompetens, träffa fler intresserade kunder och att finna vägar till finansiering och ökat kapital. Proaktivt utvecklingsarbete är en rolig och nödvändig insats för att få verksamheten att växa och må bra.

Vassare kompetens, fler kunder och ökat kapital – genom utveckling!

Min målsättning är att kunden ska känna trygghet i hur verksamheten kan och ska utvecklas hållbart och att utveckling faktiskt realiseras.

Strategiskt stöd

Jag hjälper dig i ditt mål att utveckla genom:

 • att tydliggöra företagets mål och strategi 
 • att identifiera verksamhetens utvecklingspotential
 • att öka attraktivitet i produkter och tjänster
 • att moderera möten och leda kreativa workshops med väl beprövade metoder
 • att identifiera vägar till finansiering
 • att genomföra utvecklingsprojekt
 • att leda utvecklingsinsatser, utvecklingsprojekt eller annat projektstöd

Löser utmaningar

Mitt arbete ska lösa kundens utmaningar såsom:

 • att underlätta för dig som chef att få tiden att räcka till
 • att finansiera utveckling
 • att rollerna neutral processledare och verksamhetsledare hålls separerade
 • att metoder och verktyg används för effektiva utvecklingsprocesser 
 • att öka kunskap om att förändringsleda och styra sin verksamhet till utveckling

Kontakt

Hör av er för att resonera kring hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa utveckling. Ni hittar mina kontaktuppgifter här.